ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

image
image

កម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាតាមក្រុមស្ដីពី "ទស្សនៈ​របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើសក្តានុពលរបស់ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ការចរចា​កិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល"

ភ្នំពេញ៖ នារសៀលថ្ងៃទី ​​១០ ខែ សីហា ឆ្នំា ២០២៣ នៅ​សណ្ឋាគារ​អកវ៉ូតព្រីមៀរភ្នំពេញ (Oakwood Premier Phnom Penh) អគ្គ​លេខាធិការដ្ឋាននៃ​គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល (គ.ស.ធ.ឌ.)​ បានសម្របសម្រួល​​ និងរៀបចំកម្មវិធី​កិច្ចពិភាក្សាតាមក្រុម​អំពី​ "ទស្សនៈ​របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធលើសក្តានុពលរបស់ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ការចរចា​កិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល (Digital Economy Agreement)" ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យ និងវិភាគទៅលើភាពខ្លាំង ភាពខ្សោយ កាលានុវត្តភាព និងការគំរាមកំហែងទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា។

កិច្ចពិភាក្សានេះ បានរៀបចំឡើងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ​ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តាំង ងួនលី​ អគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គ​លេខាធិការដ្ឋាន​គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល...

អានបន្ថែម