បុគ្គលិករបស់ គ.ស.ធ.ឌ.

image
team

ហាំង សុខសេរី

មន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Heidelberg University ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និង Maastricht University ប្រទេសហូឡង់

team

អ៊ុង ច័ន្ទសុផាឌណ្ណ

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីវិទ្យាស្ថានខេមអេដ

team

ថាល់ សុថាវី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកកិច្ចការសកល មកពីសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

team

ប៉ែន រស្មីពេជ្រ

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ មកពីវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្រ្តអេស៊ីលីដា

team

ហេង វិរ៉ានុត

បុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីវិទ្យាស្ថានខេមអេដ

team

គា ស៊ីណាត

បុគ្គលិកជំនាញរចនា និង អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនិតីសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

team

អ៊ុល នរិន្ទ

បុគ្គលិកជំនាញរចនា និង អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា មកពីសាកលវិទ្យាល័យផាយ៉ាវ ប្រទេសថៃ

team

ឡុង ថាវរៈ

បុគ្គលិកជំនាញរចនា និង អភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន

team

តាន់ វណ្ណលិ

បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច មកពី Toulouse School of Economics (TSE) ប្រទេសបារាំង

team

សុន សំណាង

បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអន្តរជាតិ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Szeged នៃសាធារណៈរដ្ឋហុងគ្រី

team

សុងអ៊ាម សិលា

បុគ្គលិកជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្ម ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

team

ឆៃ​ សុខហេង

បុគ្គលិកតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្ម ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ