បុគ្គលិករបស់ គ.ស.ធ.ឌ.

image
team

ហាំង សុខសេរី

ប្រធាននាយកដ្ឋានគម្រោង នវានុវត្តន៍ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Heidelberg University ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និង Maastricht University ប្រទេសហូឡង់

team

អ៊ុង ច័ន្ទសុផាឌណ្ណ

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីវិទ្យាស្ថានខេមអេដ

team

ថាល់ សុថាវី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកកិច្ចការសកល មកពីសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ

team

ប៉ែន រស្មីពេជ្រ

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ មកពីវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្រ្តអេស៊ីលីដា

team

ហេង វិរ៉ានុត

មន្ត្រីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីវិទ្យាស្ថានខេមអេដ

team

គា ស៊ីណាត

បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិស្វកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

team

ឡុង ថាវរៈ

បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអ៊ិនធឺណិត

បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន

team

តាន់ វណ្ណលិ

តំណាងនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ គោលនយោបាយ និងច្បាប់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច មកពី Toulouse School of Economics (TSE) ប្រទេសបារាំង

team

សុន សំណាង

បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអន្តរជាតិ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Szeged នៃសាធារណៈរដ្ឋហុងគ្រី

team

ឆៃ​ សុខហេង

បុគ្គលិកតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

team

ងួន ជីវ័ន្ត

បុគ្គលិកជំនាញរចនាក្រាហ្វិច

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ចកម្ម នៅសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង

team

អឿន សុវណ្ណបូឌា

បុគ្គលិកជំនាញរចនាក្រាហ្វិច

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកប្លង់ និងរចនា នៅវិទ្យាស្ថានស៊ីតិក