ការគាំទ្ររបស់យើង

image

ថ្នាលគ្រឹះឌីជីថល

CamDL

CamDL មក​ពី​ពាក្យពេញថា Cambodia Data Ledger គឺជា ហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ​វិមជ្ឈការ​នៃបច្ចេកវិទ្យា​ប្លុកឆេន ដែល​រួមចំណែក​ក្នុង​ការបង្កើត និង​ប្រតិបត្តិការ​កម្មវិធី ប្លុកឆេន ជាច្រើន រួមជាមួយនឹង​ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី ប្លុកឆេន គំរូមួយចំនួនផងដែរ។

CamDigiPay

CamDigiPay អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ពាណិជ្ជករ​បង្កើត​វិក្កយបត្រ​ស្ដង់ដាសម្រាប់​អតិថិជន​ក្នុង​ការទូទាត់ប្រាក់​តាមរយៈ​កម្មវិធី​ធនាគារ​ណាមួយ។ ពាណិជ្ជករ ឫសហប្រតិបត្តិការ អាច​ប្រើប្រាស់​ថ្នាល CamDigiPay តែមួយ ដើម្បី​ជា​មធ្យោបាយ​ទទួល​ការទូទាត់ប្រាក់​របស់​អតិថិជន ដោយ​មិនចាំបាច់​ប្រើប្រាស់​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​ប្រាក់​ផ្សេងទៀតឡើយ។

កំពុងអភិវឌ្ឍ

Digital Signature

ហត្ថលេខាឌីជីថល​សំដៅទៅលើ ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសគណិតវិទ្យា ដើម្បីបញ្ជាក់​​ពី​ភាពត្រឹមត្រូវ និង​សុចរិតភាព​នៃសារ ឫឯកសារ​ឌីជីថល។ ហត្ថលេខា​ឌីជីថល​គឺ ដូចទៅនឹង​ហត្ថលេខា​ដោយដៃ ឫបោះត្រាដែរ ក៏ប៉ុន្តែវាផ្តល់នូវ​សុវត្ថិភាព និងសុពលភាព​ខ្ពស់ជាង។

កំពុងអភិវឌ្ឍ

Root CA

National Root CA គឺជាហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធ​សាធារណៈ​គន្លឹះ (PKI) ថ្នាក់ជាតិ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្រោម​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍។ PKI មាន​មុខងារ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើហត្ថលេខាឌីជីថលសម្រាប់​អង្គភាពមាន​ដូចជា ប្រព័ន្ធ ឫម៉ាស៊ីនមេ, សហប្រតិបត្តិការ, ប្រជាពលរដ្ឋ ល។ ជាមួយនឹង​ហត្ថលេខាឌីជីថល អង្គភាព​អាច​ធ្វើប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​សេវាកម្មឌីជីថល​ប្រកប​ដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព។

កំពុងអភិវឌ្ឍ

ថ្នាលគាំទ្រ

image

Startup Cambodia

ធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា ​គឺជា​កម្មវិធីថ្នាក់ជាតិ​ ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែល​មាន​តួនាទីជា យន្តការ​គាំទ្រ​​ដល់​ធុរកិច្ចថ្មី​ និង​ជំរុញ​ការ​ចូលរួម​កសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រិនភាព ជាតិ​ឱ្យមាន​ភាពរស់រវើក។

អានបន្ថែម
image

business.gov.kh

Business.gov.kh គឺជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ព័ត៌មាន ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ធុរកិច្ច​ក្នុង​ប្រទេស និង​ក្រៅ​ប្រទេស រួម​ជាមួយ​អ្នកវិនិយោគ​ចូល​ប្រើព័ត៌មាន​ទាក់ទងនឹង​អាជីវកម្ម​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ។

អានបន្ថែម
image

Enterprises Go Digital

កម្មវិធីបរិវត្តកម្មសហគ្រាសឌីជីថល ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​គាំទ្រ​ដល់​សហគ្រាស ក្នុង​ការប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល និង​កសាង​សមត្ថភាព​ឌីជីថល​ឱ្យកាន់​តែខ្លាំង ដើម្បី​ចាប់​យក​ឱកាស​អភិវឌ្ឍន៍​ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

អានបន្ថែម
image

Go4eCam

Go4eCAM មាន​គោល​បំណង​ផ្តល់នូវ​លក្ខខណ្ឌ​ចាំបាច់ដល់ សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូច និងមធ្យម ក្នុង​ការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល និង​ទទួល​បាន​សិទ្ធប្រើប្រាស់​ថវិកា​តាម​តម្រូវការ ក្នុង​ការចាប់យក​ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក និង​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​ឱ្យ​មាន​លក្ខណៈ​ផ្លូវការ ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការត្រៀមខ្លួន​ក្នុងការនាំចេញ។

អានបន្ថែម
image

KhmerSME.gov.kh

KhmerSME គឺជា​ថ្នាលព័ត៌មាន​ឌីជីថលជាតិ​សម្រាប់​សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គេហទំព័រនេះ នឹង​ប្រើប្រាស់​ធ្វើជាកន្លែងស្នូលមួយ សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មាន ដល់​ម្ចាស់អាជីវកម្មកម្ពុជា​ទាំងឡាយណា ដែល​កំពុង​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ការចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម អាជីវកម្មកំពុងរីកលូតលាស់ និងការបង្រួមចូលគ្នានៃអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

អានបន្ថែម
image

Online Business Registration

ថ្នាល Online Business Registration គឺជា​វេទិកា​ចុះឈ្មោះ​អាជីវកម្ម​លើ​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ ដែល​មាន​ភាពងាយស្រួល ប្រើពេលវេលាខ្លី និង​ការចំណាយទាប។​

អានបន្ថែម
image

KAS Platform

KAS គឺជា​ថ្នាលឌីជីថល​បើកចំហ​សម្រាប់​ខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃ​កសិកម្ម ដោយប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហាប្រឈម​សំខាន់ៗ ក្នុងផលិតភាព និងការចែកចាយ តាមរយៈម៉ូដែលចែករំលែកទិន្នន័យ។

អានបន្ថែម
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ការស្វែងរកទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់សហគ្រាសកម្ពុជា ( រដូវកាលទី ២ )

ការស្វែងរកទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់សហគ្រាសកម្ពុជា គឺជាកម្មវិធីមួយបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ជាពិសេសការធ្វើទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល ក្នុងចំណោមសហគ្រាស និងអាជីវកម្មនានានៅកម្ពុជា។

អានបន្ថែម

ការធ្វើទីផ្សារបែបឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសនៅកម្ពុជា

កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្តាលស្ដីពី "ការធ្វើទីផ្សារបែបឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសនៅកម្ពុជា" ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាព និងជំនាញធ្វើទីផ្សារឌីជីថលទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា។

អានបន្ថែម