ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

image
image

វេបផតថលសម្រាប់ធុរកិច្ច និង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ នារសៀលថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២, គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល, មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី ”តេជោ” និងក្រុមហ៊ុន Meta (Facebook) បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពី “វេបផតថលសម្រាប់ធុរកិច្ច និង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជា”  នៅសណ្ឋាគារហៃយ៉ាត់ រីជិនស៊ី ភ្នំពេញ (Hyatt Regency Phnom Penh Hotel)។ សិក្ខាសាលានេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត គង់ ម៉ារី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច...

អានបន្ថែម