បុគ្គលិករបស់ គ.ស.ធ.ឌ.

image
team

សុង សុផានិត

បុគ្គលិកដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា មកពីសាកលវិទ្យាល័យញូវខាសល ប្រទេសអូស្ត្រាលី

team

មែរ សេងហ្វៃ

បុគ្គលិកជំនាញរចនា និង អភិវឌ្ឍន៏គេហទំព័រ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្ម ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

team

អ៊ីវ ពិសិដ្ឋ

បុគ្គលិកតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​ ផ្នែក​គណនេយ្យ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​វិទ្យាស្ថាន​ខេមអេដ​ និង​ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនបត្រ​គណនេយ្យ​អ្នក​បច្ចេកទេស​ (CAT)​ ដែល​ចេញ​ដោយ​ ACCA​

team

ឈឿន លក្ខិណា

បុគ្គលិកតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈ ពីសាកលវិទ្យាល័យហ្វូដាន នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ​និង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកសង្គមវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

team

សួន​ ដាវីន

បុគ្គលិកបណ្តុះបណ្តាល ផ្សព្វផ្សាយ និងសហប្រតិបត្តិការ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីវិទ្យាស្ថានខេមអេដ

team

គុំ ពេជ្រមុន្នីនាថ

បុគ្គលិកបណ្តុះបណ្តាល ផ្សព្វផ្សាយ និងសហប្រតិបត្តិការ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Beijing Foreign Studies University សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

team

នួន​ កន្និកា

បុគ្គលិកតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកនីតិពាណិជ្ជកម្ម នៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលី

team

សូ ហេងវត្តី

បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ និងនិរន្ដភាព នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ី ប្រទេសថៃ

team

ប៉ែន សុជាតា

បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ពីវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ និងគោលនយោបាយសាធារណៈ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

team

សេក សុធីរ

បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ មកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា

team

លាងហុង

បុគ្គលិករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ ជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រង ពីសាកលវិទ្យាល័យ MONASH ប្រទេសអូស្រា្តលី

team

គី មុីយាន

បុគ្គលិករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្ត និងទីផ្សារ ពី Université Lumière Lyon 2 ប្រទេសបារាំង